Grup UNHALLAR Solucions, s.l.

Estalvi & DissenyEnergíes renovables / Energías renovables / Renewable energies.

Des d'aquest mes de novembre, en UNHA Llars de foc, hem arribat a un acord de col·laboració i distribució de productes, amb BORNAY AEROGENERADORS. Així doncs, estem en disposició d'oferir-los tot tipus de solucions energètiques per a la generació d'energia eòlica i solar, la seva gestió i acumulació.
També productes destinats, principalment, al sector nàutic, amb bateries d'arrencada, inversors, carregadors i bateries de servei per a grans embarcacions; l'industrial, per al qual es distribuiran bateries per a transpaletes, escombradores o vehicles elèctrics, bateries d'arrencada, monitors, carregadors, inversors, etc. Comercialitzem a més, productes per a mòbil com bateries per a carros de minusvàlids, els carrets de golf o vehicles elèctrics i carregadors de bateries i bateries destinades a maquinària de jardineria, arrencada de motos o el sector de les autocaravanes. Per això, a més de Deka Batteries, treballem amb firmes de reconegut prestigi i qualitat com Victron, Xantrex (Schneider Electric) o BAE.


Desde éste mes de Noviembre, en UNHA Llars de foc, hemos alcanzado un acuerdo de colaboración y distribución de productos, con BORNAY AEROGENERADORES. Así pues, estamos en disposición de ofrecerles todo tipo de soluciones energéticas para la generación de energía eólica y solar, su gestión y acumulación.

También productos destinados, principalmente, al sector náutico, con baterías de arranque, inversores, cargadores y baterías de servicio para grandes embarcaciones; el industrial, para el que se distribuirán baterías para transpaletas, barrederas o vehículos eléctricos, baterías de arranque, monitores, cargadores, inversores, etc. Comercializamos además, productos para móvil como baterías para carros de minusválidos, los carritos de golf o vehículos eléctricos y cargadores de baterías y baterías destinadas a maquinaria de jardinería, arranque de motos o el sector de las autocaravanas. Para ello, además de Deka Batteries, trabajamos con firmas de reconocido prestigio y calidad como Victron, Xantrex (Schneider Electrics) o BAE.

 

From this month of November, at UNHA Llars de foc, we have reached an agreement of collaboration and distribution of products, with BORNAY AEROGENERADORES. Thus, we are able to offer you all kinds of energy solutions for wind and solar power generation, management and accumulation.
Also products mainly destined to the nautical sector, with starter batteries, inverters, chargers and batteries of service for large boats; The industrial, for which will be distributed batteries for pallets, sweepers or electric vehicles, starter batteries, monitors, chargers, inverters, etc. We also market mobile products such as batteries for disabled cars, golf carts or electric vehicles, and battery and battery chargers for gardening machinery, motorcycle boot or the motor home sector. For this, in addition to Deka Batteries, we work with prestigious and quality firms such as Victron, Xantrex (Schneider Electrics) or BAE.