Grup UNHALLAR Solucions, S.L .
Estalvi & Disseny

Qui som / Quienes somos / About us

Trajectòria / Trayectoria / Trayectory

Al desembre de l'any 2013 és quan neix la tenda UNHA Llars de Foc. Des de llavors, UNHA Llars de Foc ha fet un curt però intens camí, sense perdre mai de vista els seus objectius essencials: ser una referència en servei al públic en la venda i instal.lació de xemeneies, barbacoes, calefacció, recuperadors de calor etc... El nostre personal té una gran experiència i disposa dels coneixements necessaris per donar el millor servei.

En l’any 2017, comencem una nova projecció i  passem a convertir-nos en Grup Unhallar Solucions, S.L. 


En diciembre del año 2013 es cuando nace la tienda UNHA Llars de Foc. Desde entonces, UNHA Llars de Foc ha hecho un corto pero intenso camino, sin perder nunca de vista sus objetivos esenciales: ser una referencia en servicio al público en la venta e instalación de chimeneas, barbacoas, calefacción, recuperadores de calor etc .. . Nuestro personal tiene una gran experiencia y dispone de los conocimientos necesarios para dar el mejor servicio.

En el año 2017, empezamos una nueva proyección y pasamos a convertirnos en Grupo Unhallar Solucions, S.L.


In December of 2013 it is born when UNHA Llars de Foc store. Since then, UNHA Llars de Foc has made a short but intense way, without ever losing sight of its essential objectives: to be a reference in the public service in the sale and installation of fireplaces, barbecues, heating, heat recovery etc ... Our staff has extensive experience and has the knowledge to provide the best service.

In 2017, we began a new projection and we became Grupo Unhallar Solucions, S.L.


Objectius / Objetivos / Goals

Amb més de 15 anys d'experiència i professionalitat, us garantim la bona qualitat dels productes que us oferim, amb el millor servei de qualitat.


Con más de 15 años de experiencia y profesionalidad, le garantizamos la buena calidad de los productos que ofrecemos, con el mejor servicio de calidad.


With more than 15 years of experience and professionalism, we guarantee the quality of the products we offer, with the best quality service.